Portekizce Santral Seslendirme

Portekizce Santral Seslendirmede; yüzlerce santrale ses olmuş, Portekizceyi anadili olarak konuşan, profesyonel seslendirme sanatçılarımızla, yabancı dil santral seslendirmelerinize ayrıcalıklı çözümler sunuyoruz.

Portekizce, dünya üzerinde 200 milyon üzerinde insan tarafından ana dil olarak konuşulmakta olması nedeniyle (Portekizce Santral Seslendirme) en yaygın altıncı dildir.

Portekizce Konuşan Ülkeler

-Örneğin Güney Amerika'da nüfusun yaklaşık %50'si, Latin Amerika'da ise nüfusun yaklaşık % 40'ü tarafından konuşulmaktadır.

-Angola, Brezilya, Doğu Timor, Ekvator Ginesi, Morambik ve elbette Portekiz ülkelerinde bu dil konuşulmaktadır. Bu ülkeler Portekizce konuşan ülkeler topluluğu olarak da adlandırılıyor.

Portekizce; İspanyolcaya çok yakın olmakla birlikte İspanyolca’ dan daha yumuşak ve melodik bir dil yapısına sahiptir. Sözcük hazneleri neredeyse ortak olsa da, İspanyolcada kullanılmayan burundan seslere Portekizcede ziyadesiyle rastlanmaktadır.
Portekizce-Ses-Okumaları

Santral Seslendirmelerinde Portekizce ve Aksanlar-Santral Seslendirme esnasında aksanlı olduklarında, ã coração: kalp, õ corações: kalpler harfleriyle; aksansız olduğunda ise sözcük sonuna konan m (bem: iyi) harfi ile gösterilir. İtalyanca, Fransızca ve Romence ile de oldukça benzerlik taşır.

-Brezilya ve Portekiz ülkelerinde konuşulan aksanlar telaffuz açısından pek çok farklılık taşısa da insanlar rahatlıklar birbirlerini anlayabilmektedirler.

-Yöreye göre değişen bu dil; dünyanın en yayın 6. dili olmanın da getirisiyle fazlasıyla karışık bir aksana sahiptir. Bu nedenle Portekizce Santral Seslendirme ancak ana dili olan profesyonel seslendirme sanatçılarının sesleriyle hayata geçirilebilecek kadar hassas bir dildir.

Bu yüzden Santral Seslendirme olarak sadece konuştuğu dile her bakımdan hakim olan profesyonel Seslendirme Sanatçıları ile çalışıyoruz. (Ses bankamız üzerinden ses örneklerini detaylı olarak inceleyebilirsiniz.)

Anons metinlerinizde, Portekizce olan projelerinizde sizlere en kaliteli işi en kısa sürede teslim edeceğimizi biliyoruz.

Çünkü biz dünyanın tüm yabancı dillerine hakim olan seslendirme sanatçılarımız ve alanında uzaman prodüksiyon ekibimizle sizin için durdurak bilmeden çalıyoruz.

Portekizce Santral Seslendirmeleriniz için Sibel Seslendirme ile iletişime geçebilirsiniz…

Sizinle çalışmak bizim için büyük onurdur…